Rada Rodziców   Opłaty   Jadłospis   Rekrutacja   
      Przeczytaj   Bezpłatne zajęcia dodatkowe
UWAGA !!!

Zasady postępowania rekrutacyjnego, kryteria, wszystkie terminy
oraz druki do pobrania znajdują się:
na naszej stronie BIP
na stronie Urzędu Miasta Łodzi
na stronie dla rodziców
Wszystkie informacje są również dostępne na tablicy informacyjnej
w przedszkolu.
UWAGA !!!

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do przedszkoli miejskich
i oddziałów przedszkolnych w  publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Łódź.
Dnia 3 stycznia 2014 roku ogłoszona została nowelizacja ustawy
o systemie oświaty w zakresie zasad i kryteriów rekrutacji do
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (Dz. U. 2014, poz. 7).
Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
tj. 18 stycznia 2014 roku.
Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej ustawy dzieci kontynuujące
edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu miejskim
/oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej nie biorą
udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016.
Rodzice tych dzieci zobowiązani są jednak w terminie od 23 do 27
lutego 2015 r.
złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w tym przedszkolu miejskim /oddziale przedszkolnym
w publicznej szkole podstawowej.
Formularz deklaracji będzie  dostępny w każdym przedszkolu miejskim
/oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej i na stronie
internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl/miasto/edukacja).
Ponadto rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne muszą
podpisać w przedszkolu miejskim umowę na kolejny rok szkolny.
Umowy podpisywane będą zgodnie z terminarzem rekrutacji na rok
szkolny 2015/2016.

UWAGA !!!

Szczegóły rekrutacji, w tym terminarz i kryteria rekrutacyjne zostaną
podane  w późniejszym terminie.
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach miejskich
i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miast Łódź rozpocznie się 2 marca 2015 r.

Od przyroda