Rada Rodziców   Opłaty   Jadłospis   Rekrutacja   
      Przeczytaj   Bezpłatne zajęcia dodatkowe


UWAGA !!!
Rekrutacja dla dzieci nowoprzyjętych rozpoczyna się 18 kwietnia.

 

Zasady rekrutacji, terminy i druki do pobrania znajdują się:

http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/nabor_do_przedszkoli_i_szkol/przedszkola

http://www.bip.pm218lodz.wikom.pl/?url=24,zasady-naboru.html

oraz na terenie przedszkola.

 

Od przyroda